Kategorije

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Financijski izvještaji

Utorak, lipanj 20th, 2017

Dokument

Financijski izvještaji

Petak, svibanj 26th, 2017

Obrazac IZ-DP

Obrazac IZ-MO

Obrazac IZ-TP

Financijski izvještaji – za načelnika – Ante Miličić

Petak, svibanj 12th, 2017

Obrazac IZ-TP- za načelnika – Ante Miličić

Obrazac IZ-DP- za načelnika – Ante Miličić

Obrazac IZ-MO- za načelnika – Ante Miličić

Financijski izvještaji – Nezavisna lista Ante Miličić

Petak, svibanj 12th, 2017

Obrazac IZ-DP-Ante Miličić-Lista

Obrazac IZ-MO-Ante Miličić-Lista

Obrazac IZ-TP-Ante Miličić-Lista

Okvirni podaci o visini izvoru vlastitih sredstava za izbornu promiđbu!

Ponedjeljak, svibanj 8th, 2017

Dokument

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA KANDIDACIJSKE LISTE BIRAČA, NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ

Utorak, veljača 28th, 2017

Nenad Vela (pdf)

Vladimir Glamuzina (pdf)

Vladimir Petrović (pdf)

Nenad Perić (pdf)

Miljenko Lucijetić (pdf)

OBAVIJESTI O DONACIJAMA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ANTE MILIČIĆA

Petak, srpanj 15th, 2016
Miljenko Lucijetić (PDF)

Nenad Vela (PDF)

Nenad Perić (PDF)

Vladimir Petrović (PDF)

Vladimir Glamuzina (PDF)

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ

Ponedjeljak, veljača 29th, 2016
Miljenko LucijetićNenad Perić

Nenad Vela

Vladimir Glamuzina

Vladimir Petrović

OBAVIJEST O DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE 1.1.2015. god. – 30.6.2015. god

Srijeda, srpanj 15th, 2015

MILJENKO LUCIJETIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ)

NENAD VELA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ)

NENAD PERIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ)

VLADIMIR GLAMUZINA (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ)

VLADIMIR PETROVIĆ (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJ LISTE ANTE MILIČIĆ)

CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Utorak, srpanj 23rd, 2013

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PODGORA

 

Broj: OIP-PO-22/13

Podgora, 02. srpnja 2013.g.

 

 

Na sjednici održanoj 02. srpnja 2013.g. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podgora, temeljem odredbe čl.126.st.7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) donosi

 

 

CJELOVITO IZVJEŠĆE

O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

Za provedbu lokalnih izbora 2013.g. iz proračuna Općine Podgora utrošeno je:

 

I./ naknade za rad tijela za provedbu izbora:

 

naknada za rad članova biračkih odbora – 22.763,99 kuna (bruto)

naknada za rad stalog sastava Općinskog izbornog povjerenstva (uključeni troškovi mobitela, te putni troškovi) – 39.272,37 kuna (bruto)

naknada za rad proširenog sastava izbornog povjerenstva – 24.314,46 kuna (bruto)

naknada za rad stručnog tima – 3.896,55 kuna (bruto)

 

Ukupno (I): 90.247,37 kuna

 

 

II/ naknada za materijalne troškove

 

Slobodna Dalmacija (oglas za izbore) – 11.250,00 kuna

Narodne novine – 1.326,00 kuna

Narodne novine – 764,30 kuna

Fil- vina doo (punjenje tonera) – 450,00 kuna

Studio Pegula (plakati za izbore) – 400,00 kuna

 

Ukupno (I): 14.190,30 kuna

 

 

UKUPNO UTROŠENO (I+II): 104.437,67 kuna

 

 

PREDSJEDNICA OIP-a OPĆINE PODGORA

Marija Mihajlović

 

_______________________